Samisk råd i Sør-Varanger kommune er et rådgivende organ i saker som berører samiske forhold i kommunen, eller saker som har konsekvenser for samene som bor i kommunen. Rådet skal arbeide med å styrke nord- og skoltesamisk språk, identitet, kultur og samfunnsliv. Rådet skal være en politisk pådriver for at det samiske får et integrert perspektiv i politiske vedtak som fattes.

Vi ønsker forslag på 2 personer (kvinne og mann) fra hver organisasjon, og ber om innspill snarest, og senest innen 5. desember 2019 til vårt postmottak

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til leder Mariann Wollmann Magga, tlf. 97702350.