Revitalisering, bevaring eller utvikling? Forvaltningsområde eller språkutviklingskommune?

Samisk Råd i Sør-Varanger inviterer til folkemøter.

Vi ønsker innspill til regjeringens forslag til samelovens språkregler (se kommunens hjemmeside for lenke)

 

4.11 Ä’vv Skoltesamisk Museum i Neiden
9.11 Svanvik Gamma på Pasvik Grensestasjon

10.11 Kirkenes skole (Auditoriet)

Alle møtene er fra kl. 18 – 19

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-sameloven-samelovens-sprakregler/id2867499/?expand=horingsnotater

Arr.: Samisk Råd, Sør-Varanger kommune

Velkommen!