Kommunestyret vedtok i møte 23.06.05 at det skal opprettes en samisk avdeling ved Sandnes barnehage.

Sandnes barnehage er valgt med bakgrunn i at Sandnes er en samisk bygd fra gammelt av, samtidig som det er den barnehagen som ved kartlegging har flest barn som ønsker samisk tilbud. 

Sandnes barnehage har 3 avdelinger med tilsammen 54 plasser, en småbarnsavdeling og to 0-6 års avdelinger. Barnehagen har en flott beliggenhet med gangvei til skog, fjell, strand, lysløype og alpinanlegg. barnehagen legger vekt på friluftsliv og har investert en god del til dette formålet ved blant annet innkjøp av klatreutstyr, lavvo osv.. I tillegg har barnehagen et samarbeid med ridesenteret på Sandnes med støtte fra Fylkesmannen. barnehagens årsplan retter seg mot kvalitet og bevisstgjøring i forhold til hverdagen i barnehagen.

Ved å opprette en samisk avdeling ved Sandnes barnehage skal vi bidra til at samiske barn utvikler sitt samiske språk, kultur og identitet.

Målet er å starter samisk avdeling fra nytt barnehageår høsten 2005. Vi er i gang med planleggingen, og stillinger for samisktalende førskolelærer/assistent lyses ut i norske og samiske aviser, med søknadsfrist 14.07.05.