Sametingspresident.bmpSUFs virkeområde utvides.

Sametingspresident Sven-Roald Nystø er meget fornøyd med at SUFs virkeområde nå vil bli utvidet.
Sametingsrådet foreslår å utvide det geografiske virkeområdet for Samisk Utviklingsfond med nye kommuner og områder i Finnmark, Troms og Nordland. Endringen skal etter planen gjøres gjeldende fra årsskiftet. Det forteller sametingspresident Sven-Roald Nystø.

Sametingsrådets foreslår å endre det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond til å omfatte følgende nye kommuner og områder:

Stemmekretsene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Jakobsnes, Jarfjord, Svanvik og Skogfoss i Sør-Varanger kommune
Stemmekretsen Gamvik tettsted i Gamvik kommune
Stemmekretsene Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær samt fastlandssiden av Nordkapp kommune
Valgkretsen Talvik tettsted i Alta kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Resterende del av Lavangen kommune
Valgkretsene Rabbås, Skøelv og Reinelv i Sørreisa kommune
Resterende del av Tysfjord kommune
Det gis tilskudd til investeringer, forprosjekter, produktutvikling, etablererstipend og markedsføring som skal gjennomføres innenfor virkeområdet for Samisk utviklingsfond.

Målgruppen er den samiske befolkningen i Norge og hele befolkningen innenfor det geografiske virkeområdet. Hele befolkningen innenfor fondets virkeområde kan søke midler fra Samisk utviklingsfond. Samisk utviklingsfond kan finansiere tiltak som særlig styrker samisk språk og kultur i resten av landet. Samisk utviklingsfond kan også gi midler til den samiske befolkning til tiltak som er avledet av samisk reindrift.
Kilde: Norske Samers Riksforbunds (NSR) hjemmesider
Sametinget avgjør saken i sitt novembermøte !