Kommunestyret vedtok 15.06.22 at torget i Kirkenes skal hete John Savios plass. Det er særlig viktig å hedre John Savio, som en nasjonal og internasjonal anerkjent kunstner

fra Sør-Varanger. Nå er det tid for å markere at torget har fått et navn. Den offisielle markeringen skal finne sted fredag 22. september klokken 18.00. Sametingspresidenten og kultur- og likestillingsministeren er invitert. Arrangementet er støttet av Sametinget. Programmet på Johan Savios plass ser slik ut:

  1.  Kunstnerisk innslag ved Ann Jorid Henriksen og Andreas Gundersen 
  2. Velkommen ved ordfører Lena Norum Bergeng. Hilsen fra kultur- og likestillingsminister og sametingspresident Silje Karine Muotka
  3. Hovedtale ved Hallgeir Henriksen, avisa Ságat
  4. Kunstnerisk innslag ved Ann Jorid Henriksen og Andreas Gundersen 

Lørdag 23. september blir det reåpning av Saviomonumentet i Bugøyfjord. Bugøyfjord bygde- og hyttelag og Bugøyfjord Vel inviterer alle til å være med å markere at området nå får ny vei, parkeringsplass, benker og infotavle. Foreningene legger ned en betydelig egeninnsats for å få dette til.  FEFO, Troms- og Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune har bevilget midler til restaureringen. Det gjør at Saviomonumentet kan framstå på en verdig måte, som en stadfestelse av den betydningsfulle billedkunstneren John Savio var, både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil bidra til å gi verdi til vår egen kultur og historie. Det blir tale, underholdning i samarbeid med samisk kulturfag i kulturskolen og salg av mat og drikke.

I tillegg til disse to markeringene vil det i perioden 18. september til 1. oktober være en utstilling på Sør-Varanger bibliotek hvor man setter fokus på John Savio, hans liv og kunst.

Markeringene i denne «Saviouka» er et samarbeid mellom Sør-Varanger Kommune, Saviomuseet og de frivillige organisasjonene Min árbe, Bugøyfjord Vel og Bugøyfjord bygde- og hyttelag. Arrangementene er gratis og åpent for alle.