Sør-Varanger kommune har gjennom sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet for sine innbyggere og tilreisende.

Sør-Varanger Røde Kors ble stiftet 14. januar 1939 og er gjennom Kgl. Resolusjon av august 2009 anerkjent av myndighetene som støtteaktør for myndighetene. Sør-Varanger Røde Kors driver sine aktiviteter i tråd med det internasjonale Røde Kors-bevegelsens mandat og prinsipper og i tråd med lover for Norges Røde Kors. Sør-Varanger Røde Kors teller ca. 250 medlemmer hvorav ca. 60 er aktive (heretter kalt frivillige) innenfor hjelpekorps, omsorgsaktiviteter og beredskap. I løpet av 2019 har Sør-Varanger Røde kors lagt ned ca. 950 dugnadstimer for et tryggere og varmere lokalsamfunn som ikke kan måles i penger.