Kommunestyrets vedtak 26.04.23:

1. Sør-Varanger kommunestyre sier opp samarbeidsavtalen mellom Sør-Varanger kommune og Severomorsk signert av ordfører 2. april 2016. 
2. Framtidige vennskaps- og samarbeidsavtaler som inngås med utenlandske kommuner skal underlegges politisk behandling i kommunestyret. 

Her finner du saksdokumenter og juridisk vurdering

Avtalen fra 2016 innebar samarbeid om prosjekter innen utdanning, kultur og ungdom, erfaringsutveksling innen tekniske tjenester og offisielle møter med kommuneledelsen i de to kommunene.

En formell oppsigelse vil bli sendt skriftlig og framkomme via vår innsynsløsning i uke 18.