Utvalget som har fremmet sin innstilling for kommunestyret har bestått av

  • Torhild Ackermann (SP), leder
  • Tove Alstadsæther (H), nestleder
  • Bjørn Degerstrøm (AP)
  • Ronny Østrem/Staal Nilsen (FrP)
  • Hanne Greiner (SV)