Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra avhengigheten.

Beskrivelse

​Kommunen kan gi hjelp til å mestre utfordringer knyttet til rusmiddelbruk. De kan tilby tiltak som
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • praktisk bistand og opplæring
  • plass i institusjon
  • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
  • tilbud om midlertidig bolig

Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Målgruppe

Rusmiddelavhengige og deres familier.

Kriterier/vilkår

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

  • Primærhelsetjenesten
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta direkte kontakt med sosialtjenesten eller be fastlegen, eller andre i hjelpeapparatet om så skrive en henvisning. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan foreksempel være en nabo. Men da må du gi skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Vedlegg

Eventuell fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Vårt kontor ligger i Sparelandsbygget, Hans Væggersvei 20, i Kirkenes sentrum.

Ansatte Telefon/mobil E-post
Gøril Jensen, Avdelingsleder 789 77 501/ 99796559 gje@svk.no
Ingvill Falle, sosialkonsulent 789 77 504 infa@svk.no
Grete Høvik Ulvang, sosialkonsulent 789 77 502/ 46474450 ghu@svk.no
Judith Hagerupsen, miljøarbeider 906 80 640 jhp@svk.no
Geir-Ove Kristensen, miljøarbeider 930 08 198 gok@svk.no

 

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:19

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk