Tilstede på det første møtet var Arnulf Ingerøyen (Sør-Varanger kommune), Maria Kemi Rein og Hanna-Maaria Kiprianoff (Ä'vv skoltesamisk museum), Eila Rimpiläinen, Irina Spazheva og Ilkka Korhonen (Enare kommune), Marko Marjomaa (Sametinget).

 

Enare og Sør-Varanger kommuner har startet forprosjektet Revitalisering av skoltesamisk språk og kultur. Aktuelle prosjektpartnere er i tillegg til Enare og Sør-Varanger kommuner, Skoltesamisk kulturfond, Sametingets språkavdeling, Ä’vv skoltesamisk museum, Samisk utdanningssenter i Enare og Pasvik folkehøgskole.

Prosjektet er støttet av Interreg Aurora-programmet. I Norge er prosjektet også støttet av Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektets tidsramme er 15.03.-14.07.2023.

 

Målet med prosjektet er å høre de skoltesamiske miljøene i Finland og Norges behov og forventninger til aktivitetene i kultur- og språkrevitaliseringsprosessen, for å implementere dem i et større prosjekt senere. Tanken er å planlegge disse aktivitetene sammen med skoltesamiske miljøer og organisasjoner denne våren.

Med den innsamlede informasjonen vil Enare og Sør-Varanger kommuner utarbeide en prosjektsøknad om Interreg Aurora-midler. Prosjektet bygger på synergier med tidligere erfaring og pågående arbeid med revitalisering av samisk språk og kultur.

 

Folkemøter med skoltesamer i mai 2023

Enare og Sør-Varanger kommuner inviterer skoltesamiske miljøer til å delta på folkemøtene for å dele sine tanker og ønsker om revitalisering av skoltesamisk språk og kultur, for å diskutere og planlegge disse aktivitetene sammen. Informasjonen fra møtene vil bli samlet inn av prosjektarrangørene og danne grunnlag for et større prosjekt og prosjektsøknaden om Interreg Aurora-midler.

Det blir to åpne folkemøter, ett i hver kommune. Møtet i Neiden finner sted torsdag 11. mai på Ä’vv skoltesamisk museum. Program og tidsplan for møtet vil bli publisert på vårt nettsted. 

I tillegg vil det også bli arrangert åpne nettmøter og spørreundersøkelser i mai slik at skoltesamer bosatt utenfor regionen kan delta. Mer informasjon vil bli publisert på vårt nettsted. Undersøkelsesutgaver vil også være tilgjengelige på Ä'vv skoltesamisk museum.

 

Utvikle prosjektpartnerskap og søknad om et vanlig prosjekt

I løpet av dette forprosjektet skal prosjektpartnerskapene styrkes nasjonalt og på tvers av grensene, og det vil bli holdt jevnlige konsultasjoner med prosjektpartnere; eksperter fra skoltesamiske organisasjoner, finske og norske sameting, samiske museer og utdanningsinstitusjoner. Det skal tas hensyn til erfaringer fra tidligere prosjekter og rapporter om revitalisering av samisk språk og kultur.

 

Basert på innsamlet informasjon og diskusjoner utarbeides en prosjektsøknad og budsjett for det flerårige prosjektet for Interreg Aurora-midler, og prosjektsamarbeidspartnerskap vil bli bekreftet. Forprosjektet skal være ferdig innen 14. juli 2023.

 

Kontaktinformasjon

I Sør-Varanger kommune kan du kontakte kommunalsjef Arnulf Ingerøyen

Hvis du har noen tanker, spørsmål eller forslag angående prosjektet, kan du også kontakte prosjektkoordinator Irina Spazheva, irina.spazheva@inari.fi (finsk, engelsk)