Dokumentene i saken og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse ligger her:

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/oktober-2020/kunngjoring-for-revidering-av-tillatelsen-til-sydvaranger-drift-as/

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/

 

Høringsfrist er 23. november 2020.