Totalt opptalte stemmer: 592, fordelt slik:

NEI: 559

JA: 30

BLANK: 3

 

I Sør-Varanger kommune var det ved denne avstemningen 8.025 stemmeberettigede. Elektroniske stemmegivninger telles ikke av Sør-Varanger kommune.