Vi har vannlekkasje på hovedvannledninga til Bugøynes, ledninga vil bli reparert i løpet av dagen. Om det ikke skjer noe uforutsett vil vi klare å forsyne hele Bugøynes med vann mens reparasjon pågår. Det kan alltid skje noe uforutsett så det kan være lurt å tappe opp litt kaffevann før gravinga starter rundt klokka 10 i dag.

Robert Pettersen,Virksomhetsleder vann, avløp og renovasjon,SØR-VARANGER KOMMUNE

Telefon 78 97 75 25, Mobil.: 98 22 61 18