Regn med ossMålet med samlinga er å skape grobunn for arbeidet med grunnleggende ferdigheter i matematikk og motivere for etterutdanning, videreutdanning og nettverksamarbeid.

Vi har knyttet til oss et stort knippe av de fremste ekspertene/veiledere på området, med Ingvill Stedøy Johansen i spissen. Hun er leder for det nasjonale matematikksenteret og medlem av læreplangruppa i matematikk. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

Dagene vil bli brukt i ulike faglige sesjoner, med der alle vil legge vekt på den eksperimentelle og elevaktive matematikken - disse dagene skal være et kick off for ansatte for ytterligere satsing på matematikk.

REGN MED OSS arrangeres av RSK-ØST som er et felles kompetanseutviklingsorgan for alle kommunene i Øst-Finnmark.