Dersom du vil stemme ved Sametingsvalget i 2005 må du melde deg inn i Samemanntallet. Kriteriene for innmelding finner vi i Sameloven, hvor det bl.a. står :

§ 2-6. Samemanntallet.

       Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet

kan kreve seg innført i samemanntallet.

       Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget.

Nærmere informasjon finner du på Sametingets hjemmesider www.sametinget.no eller Sametingets valgside. På grunn av tekniske problemer meldes det fra Sametinget at nettsiden kan være ustabil frem til 31.12.04. Derfor har vi lastet ned innmeldingsskjema til Samemanntallet. Du finner det her : Registrering i Samemanntallet .

Varanger valgkrets omfatter kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord. Det er tilsammen 13 valgkretser i Norge. Ved valg til Sametinget velges det tre medlemmer med varamedlemmer fra hver av valgkretsene. 

Siden Sametinget ble opprettet i 1989 har de tre faste medlemmene fra Varanger valgkrets alltid kommet fra Nesseby. Det er to representanter fra NSR og èn representant fra Arbeiderpartiet. Det har visstnok aldri vært et fast medlem fra Sør-Varanger i Sametinget.