Deltakere:

 Nina Bordi Øvergaard (Møtearrangør)
 Drude Bratlien
 Bård Ramberg
 Eivind Gade-Lundlie
 Kjerstin Møllebakken
 Lena N. Bergeng
 Svanhild Apeland Lande
 Line Kristoffersen
 Eivind Gade-Lundlie
 Jorunn Sandhell
 Frans Ove Eriksen
 Arnulf Ingerøyen

 

Referat

Testing:

 1. 4 nye smittede i forrige uke, 2 av disse er utenlandsk. Smittesporing er oversiktlig.
 2. Hatt en sak med smittesporing i skolen, denne er avsluttet. Rutiner og samarbeid mellom smittesporing og skole fungerte godt.
 3. Selvtesting i befolkningen forventes å bli ett tema, og kommunen er i dialog med helsedirektoratet om hvordan dette bør fungere. Samtidig jobber vi med eksterne samarbeidspartnere om å teste ut selvtesting.
 4. Smittevernplaner ligger ute på svk.no og blir brukt av arrangører.

 

Vaksine:

 1. Er i ferd med å avslutte vaksinering, forventer å være ferdig i midten av oktober.
 2. Vi er på nivå med andre kommuner i Nord-Norge med vaksinering av befolkningen
 3. Vaksinering av 16 og 17 åringer har fungert godt på videregående skole og vi ser ut til å få vaksinert en bra andel av denne aldersgruppen
 4. Grunnskolene er godt i gang med å planlegge vaksinering av 12-15 åringer. Vi har fått vaksiner nok og antar å bruke i overkant av en uke fra 15. september til dette.
 5. Smittesporingsteamet har en viss slitasje. Det er viktig å prioritere at vaksinasjon av befolkningen holder fart.

 

Beredskap:

 1. Ingen kommuner i fylket melder om større vansker forbundet med smitte.
 2. Vaksinering i fylket er på 86,7 prosent.
 3. 71 prosent over 18 er fullvaksinert
 4. Mange kommuner jobber enda med å få ut vaksiner fra den store leveransen i uke 34.
 5. Noen kommuner har hatt svikt i utstyr og mistet rundt 1100 doser til sammen
 6. Det oppfordres til deling mellom kommuner der det går an for å unngå svinn.
 7. Flere kommuner melder om behov for kombivaksinering og fordeler med dette.
 8. Ingen kommuner har lokale forskrifter i kraft, men mange bruker trafikklysmodellen i skoler
 9. Enkelte skoler melder om stor belastning med smittesporing, og dette kan bli vanskelig ved større utbrudd.

 

Økonomi:

 1. Jobber med å ha god oversikt over ekstrakostnader for koronautgifter
 2. Jobber med økonomiske avklaringer rundt karantenehotell og 50% økning av kapasiteten i forbindelse med dette.

 

Ordfører:

 1. Får gode tilbakemeldinger fra innbyggere om vaksineringsopplegget
 2. Noen innbygger opplevde det som vanskelig at det var lite informasjon i sommer om smittetilfeller.

 

Status teststasjon:

 1. Kommunen må endre den mobile teststasjonen og vurderer å slå sammen teststasjonene. Det jobbes med avklaring av lokaler og personale.
 2. Ny løsning for teststasjon forventes å være klar i løpet av september.

 

Om håndtering av korona videre:

 1. Håndtering av vaksinering, smittesporing og beredskap i forbindelse med koronasituasjonen krever deltakelse og innsats fra mange ansatte og avdelinger i kommunen. Det bør vurderes om arbeidet bør organiseres på en annen måte i form av en egen organisatorisk enhet.
 2. Det vil bli avhold eget møte for diskusjon av forskjellige løsninger av håndteringen.