Referat og Presentasjoner:

Dialogkonferanse om næringsareal - referat.pdf

Sør-Varanger kommune dialog næring 211021.pdf

Kirkenes næringsforening dialog næring 211021.pdf

Sør-Varanger Utvikling dialog næring 211021.pdf

Varanger kraft dialog næring 211021.pdf

 

Innspill:

Innspill til arbeidet sendes postmottak@svk.no og merkes 21/2996.

 

Agenda:

Innledning fra kommunedirektøren

Presentasjon: Næringsarealer i dagens planverk og pågående planarbeid - kommuneadministrasjon

Presentasjon/Innlegg: Næringslivets behov – Kirkenes Næringsforening

Presentasjon/Innlegg: Framtidsutsikter og utvikling – Sør-Varanger Utvikling

Presentasjon/innlegg: Kraftforsyning og kraftkrevende næringer – Varanger kraft

Diskusjon, stikkord:

  • Hvilke næringer har behov for nye arealer?
  • Hvor stort er arealbehovet, på kort og lang sikt?
  • Kriterier for næringsområder
  • Vei, vann og strøm
  • Avstand til kunder
  • Avstand til boligområder (skolevei/synlighet/støy)

 

Takk for oppmøtet!

 

Nina Bordi Øvergaard

kommunedirektør

 

 

 Kommunestyret sitt vedtak i sak 104/2021:

"(…) Kommunestyret ber kommunedirektøren om å framlegge et beslutningsgrunnlag for næringsarealer i Sør-Varanger. Nytt næringsareal skal ivareta og videreutvikle næringslivets behov, til lands og til vanns, på kort og lang sikt.

Beslutningsgrunnlaget skal beskrive fordeler, ulemper, muligheter og risiko for blant annet strøm, vann, vei og miljøfaktorer. Beslutningsgrunnlaget skal gi grunnlag for rask tilgang til nye næringsarealer. Midlene til disse utredningene skal hentes fra disposisjonsfondet."