Referat finner du her: Møtereferat Solenga.pdf

Presentasjonen som ble holdt finner du her: Presentasjon Solenga.pdf