Tjenester:

Plan/planspørsmål:                       Ubetjent fram til 8. august, deretter redusert kapasitet.

Tomter/kommunal grunn:              Ubetjent fra 8. august til 15. august.

Landbruk:                                      Ubetjent til 18. juli

Miljøvern:                                      Ubetjent til 8. august.

Næringsfond:                                Ubetjent til 8. august

Byggesak:                                     Betjent hele sommer.

Oppmåling:                                   Betjent hele sommer.

 

Når tjenesten er ubemannet, kan det sendes skriftlig henvendelse til postmottak@svk.no og vi vil besvare disse ved anledning og kapasitet.

For en mer effektiv svartjeneste, ønsker vi at før du tar kontakt finner fram saksnummer hvis det er en pågående sak,  gårds- og bruksnummer hvis det sak på et sted eller oppgi om det gjelder behov for veiledning. Gjelder det veiledning kan vi få satt opp en time på ledig tidspunkt.

Vi beklager de ulempene som ferieavvikling og redusert bemanning medfører. Fra midten av august vil de fleste tjenester være i vanlig drift igjen. Plan vil i en lengre periode fremover ha redusert kapasitet også etter ferieavviklingen.

Plan- og utviklingsavdelingen ønsker alle sammen en fortsatt god sommer