Tjenester:

Byggesak:                                           Betjent hele sommer.

Oppmåling:                                        Betjent hele sommer.

Plan/planspørsmål:                        Ubetjent fram til 26. juli.

Landbruk-, næringsfond:             Ubetjent fram til 2. august

Miljøvern:                                          Ubetjent fra 19. juli til 19. august.

Tomter/kommunal grunn:           Ubetjent fra 2. august til 23. august.

 

Ny miljøvernrådgiver er ikke på plass før i november. Spørsmål som berører miljøvern sendes skriftlig til postmottak@svk.no og vi vil besvare disse ved anledning og kapasitet.

Det samme gjelder spørsmål om bolig- og næringstomter på kommunal grunn i perioden 2. august til 23. august. Fram til 23. august vil eiendomskontoret/grunnforvaltningen kun ta imot henvendelser som sendes som e-post til postmottak@svk.no.

 

For en mer effektiv svartjeneste, ønsker vi at før du tar kontakt finner fram saksnummer hvis det er en pågående sak,  gårds- og bruksnummer hvis det sak på et sted eller oppgi om det gjelder behov for veiledning. Gjelder det veiledning kan vi få satt opp en time på ledig tidspunkt.

 

Vi beklager de ulempene som ferieavvikling og redusert bemanning medfører. Fra midten av august vil de fleste tjenester være i vanlig drift igjen.

 

Plan- og utviklingsavdelingen ønsker alle sammen en fortsatt god sommer.