Det er oppdaget tidvis høye radonverdier i Barentshallen på Hesseng i forbindelse med måling av generell luftkvalitet i hallen gjennom 2022.

Måling utført av Barentshallene Sør-Varanger KF viser høyere verdier av radon enn anbefalingene tilsier. Tiltaksnivået for radon er 100 Bq/m3 og grenseverdien er 200 Bq/m3. Gjennomsnittlig verdi i desember var 437 Bq/m3. Helsemessig betydning avhenger av eksponeringstid. Det er derfor forskjell på lengre opphold i en bolig, barnehage/skole, sammenlignet med sporadiske opphold i en idrettshall.

Det er vurdert forsvarlig at brukere av hallen kan fortsette å benytte den til normal aktivitet. Vi anbefaler derimot at brukere forholder seg til sine oppsatte treningstider og skoletimer og unngår unødig lange opphold i hallen. 

Det er vurdert videre at ansatte skal redusere sitt opphold i hallen til det som er høyst nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver. Det vil dermed være noe redusert bemanning som møter brukere av hallen i tiden fremover.

Løpende vurderinger er utført i samråd med ansatte under veiledning fra bedriftshelsetjeneste og kommuneoverlege høsten 2022. Laboratoriemålinger med sporfilm er gjennomført fra 5. oktober 2022 til 5. januar 2023. Når resultatene foreligger ved utgangen av januar, gjøres nye vurderinger og avklaringer vedrørende bygningsmessige eller andre tiltak som kan være nødvendig.

Spørsmål og eventuelle avklaringer gjeldende radonforekomster i Barentshallen på Hesseng kan rettes til daglig leder ved Barentshallene Sør-Varanger KF