Rådmannen budsjettforslag  2010 kan du lese her

Budsjettforslaget ble behandlet i Møte i Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling den 24.11.2009

og fremmes for behandling i Møte i Kommunestyret den 09.12.2009