Rådmannens budsjettforslag 2011 skal i h.h.t. politisk møteplan behandles slik:

11. november Rådet for funksjons-hemmede
12. november Administrasjons-utvalget
15. november

Eldrerådet

Havnestyret

16. november

Utvalg for levekår

Utvalg for miljø og tekniske tjenester

17. november Formannskapet
7. desember Kommunestyret

 

Ikke innarbeidede tiltak