I første rekke dreier dette seg om inn- og utgående post og saksframlegg fra virksomhetene på Rådhuset:
 
-         Rådmannens ledergruppe
-         Ordfører
-         Servicekontoret
-         Plan- og utviklingsavdelingen
-         Teknisk drift
-         Støttetjenesten
-         IT-avdelingen
 
Det skal lages en plan for når øvrige virksomheter skal inn i samme ordning.
Vi satser på å øke graden av selvbetjening i form av flere elektroniske skjema for direkte import til vårt saksbehandlings- og arkivsystem. Disse finnes via www.svk.no/esoknad . Omfanget av disse vil øke utover i 2008, og vi anbefaler flest mulig å benytte seg av skjemaene.
 
Det legges også ut en oversikt over vår produksjon på www.svk.no/innsyn daglig. Her finnes inn- og utgående brev, saksframlegg, oversikt over møter, ansatte, politikere, utvalg osv. Det er lagt inn en 2 dagers forsinkelse, slik at det som eks. produseres mandag, ikke legges ut før på onsdag. Dette av hensyn til intern kvalitetssikring. 
Det er foreløpig ingen konkrete planer om å digitalisere historiske arkiver.
Mer informasjon kommer.