Sør-Varanger kommune har sammen med resten av landet, stått overfor en av våre største utfordringer vi har hatt på lang tid. De tiltak som har vært nødvendig har vært svært inngripende og påvirket vårt dagligliv. Vi har vært skånet for et større smitteutbrudd og sammen har vi gjort det som måtte til, i en dugnad for å hindre smitte og sykdom. Fortsatt har vi ingen smittede i vår kommune.  

Nå vender hverdagen mer og mer tilbake til det normale og kommunen følger på med å åpne de fleste tjenestetilbud og kommunale bygg. Det er fra i dag mulig å besøke de flest tjenestene i kommunen med personlig oppmøte, og rådhuset er fra i dag åpent. Alle må fortsatt hendvende seg til servicekontoret og ha en avtale.

Det er fortsatt noen begrensninger ved utleie. Blant annet vil det fortsatt ikke være utleie av gymsaler tilhørende skolene, og skole- og barnehagebygg leies ikke ut i helger og ettermiddagstid. Dette med bakgrunn i det økte behovet for renhold og økt smitterisiko som slikt uteleie vil medføre. Øvrige bygg som ikke benyttes til undervisning eller barnehagedrift kan leies.

Barentshallen gjør fortløpende vurderinger for utleie til idrettsaktivitet, følg med på deres hjemmeside for mer informasjon.

Næringslivet sliter fortsatt og de siste tallene som vi har fått fra NAV viser at hele 6 % av arbeidsstyrken i Troms og Finnmark er permitterte, helt eller delvis. I Sør-Varanger er situasjonen enda verre, da hele 9 % av arbeidsstyrken er permittert. Korona situasjonen har rammet vårt næringsliv ekstra hardt som følge av fullstendig stopp i reiselivet og grensepasseringene. Både reiselivsbedriftene, service- og handelsnæringene merker dette godt. Det er nå viktig at vi alle benytter oss av våre lokale bedrifter og tilbud.  

Selv om vi nå er inne i en rolig fase er det viktig å minne om at generelle smittevernrutiner fortsatt gjelder. Har du symptomer på akutte luftveisinfeksjoner så skal du holde deg hjemme. De nasjonale smittevernreglene skal følges til enhver tid, herunder de generelle hygienetiltakene, samt holde 1 m avstand. Håndhygiene skal utføres når du kommer og forlater ulike bygg og avdelinger og når det ellers er behov.  

Hold deg oppdatert og følge med på kommunens hjemmeside og facebook side.

#svksammen