Psykisk helse- og rustjenesten (40 01 78 00) og legesenteret (78 97 76 60) kan kontaktes på hverdager.

Døgnåpne hjelpetelefoner/-chat:
Kirkens SOS - 22 40 00 40
Mental helse - 116 123
Mental helses http://www.sidetmedord.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt: 116 117.

Ved fare for liv og helse, ring: 113.