Feilen gjelder foreldre som tidligere har vært elev ved skolene i Sør-Varanger.
Problemet er at foresatte for neste års førsteklassinger ennå er registrert som barn i våre systemer fordi en foresatt er registrert på vedkommende.
Denne foresatt for foresatte genererer feilmeldingen "uventet feil" og søknadsprosessen stopper opp.

Feilrettingen tar bare noen minutter fra beskjed er mottatt og dere vil kunne takke ja til skoleplassen =)

Beklager frustrasjonen denne feilen har forårsaket.