Dette vurderes å være i sammenheng med den pågående krigen i Ukraina og den interne situasjonen i Russland, herunder den pågående mobiliseringen.  Personer som reiser over grensen nå er i hovedsak personer som har schengen-visum. For å få Schengen-visum må den reisende oppfylle gitte krav, og et slikt visum betyr at de kan oppholde seg i Schengen-området i maks 3 måneder. Den enkelte må kunne vise til midler nok til å kunne forsørge seg selv.

 

Sør-Varanger kommune registrerer at det i nasjonale medier opplyses om at de fleste av de reisende planlegger å reise videre fra Kirkenes, og at Norge i hovedsak blir benyttet som et transittland for videre reise. Det har ikke vært økning i asylsøkere fra Russland, og selv om antallet som nå reiser inn på visum øker, er det totale antallet reisende over Storskog ikke høyere enn hva man forventet etter pandemien. Sør-Varanger kommune har ingen ansvar for reisende som har slik innreisetillatelse. UDI og HERO som drifter asylmottaket i Sør-Varanger har heller ikke ansvar eller plikt til å yte tjenester til reisende med Schengen-visum.

 

 Spørsmål til pressemeldingen rettes til undertegnede.

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

 

Kommunevåpen til outlooksignaturSør-Varanger kommune

         -  En grensesprengende kommune -

 

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no