Kommuneledelsen har deltatt i statusmøte med statsforvalteren, helseforetaket og Helsetilsynet. Bakgrunnen for møte er den svært utfordrende bemanningssituasjon som hele sektoren står i. Dette gjelder også for Sør-Varanger kommune. Den utfordringen skyldes en kombinasjon av ferieavvikling, sykefravær og etter hvert streikefaste fast ansatte og vikarer som ikke kommer seg hjem fra ferie. Hos oss er utfordringen er særlig knyttet hjemmebasert omsorg og sykehjem.

 

Også legekontoret i Kirkenes er rammet av flystreiken. Legekontoret drifter foreløpig som planlagt med feriebemanning, men enkelte pasienter kan oppleve at deres time må flyttes 1-2 uker, grunnet sen ankomst av vikar. Legevakta er foreløpig ikke rammet av personell mangel relatert til SAS streiken.

 

Vi har satt i verk flere tiltak for sikre tilstrekkelig bemanning i tjenestene blant annet å tilby ansatte frivillig flytting av ferie mot lønnskompensasjon. Innbyggerne må likevel forberede seg på redusert tjenestenivå både i hjemmebaserte tjenester og på institusjon. Dette innebærer for eksempel at praktisk bistand hjemmehjelp (husvask) vil bli avlyst fra og med denne uken, samt at tjenester som hjelp til dusj og handling kan bli utsatt.

 

I tillegg arbeider vi nå med å tilby "sommerjobb" til kvalifiserte ansatte som i dag ikke arbeider innenfor helse og til helsepersonell som er hjemme i Sør-Varanger på ferie.

 

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

 

Kommunevåpen til outlooksignaturSør-Varanger kommune

         -  En grensesprengende kommune -

 

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no