Viser til politiets pressemelding i dag angående dataangrep i Finnmark.  

Sikkerhetstrusselen er oppdaget i et tidlig stadium og ser ut som en tidlig kartleggingsfase for å oppdage mulige angrepsvinkler mot Sør-Varanger kommunes systemer. Sør-Varanger kommune mener å ha god oversikt over hvor angrepet er utført, og det er svært begrensede tilganger på det aktuelle systemet som har hatt innbrudd.
 

Det er ingenting som tyder på at uvedkommende har klart å hente ut filer eller informasjon av betydning fra fra våre systemer. Ingen interne eller eksterne tjenester er påvirket av datainnbruddet, og kommunen har ingen indikasjoner eller holdepunkter for at noen av våre nære samarbeidspartnere er rammet som følge av hendelsen hos oss.  

Takket være gode sikkerhetssystemer og godt samarbeid med politiet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, klarte vi å oppdage, stoppe og kontrollere dataangrepet. Kommunens IT-avdeling vil i helgen jobbe videre med saken, for eventuelt å avdekke om angrepet har fått noen følger som vi til nå ikke har sett.

Digitale trusler er blitt en del av hverdagen. Det er stor grunn til å være forsiktige; vi klarer ikke å sikre oss mot alt.  Å være årvåken og kritisk til ukjente eposter og linker som vi mottar er gode råd for å holde sannsynligheten for angrep nede. Dataangrep rammer i økende grad flere mål samtidig, på tvers av sektorer, og vi ser at disse angrepene søker sårbarheter i verdikjeder som så kan utnyttes mer målrettet, sier it-sjef Anders Greve.  

Angrepet viser at sikkerheten i IKT-systemene må styrkes, og vi vil prioritere mer ressurser på ytterligere sikring av våre systemer som tiltak mot den økte trusselen. Selv om alt tyder på at kommunen denne gangen sto imot dataangrepet, var dette en forhåndsvarsling om at alle kan rammes. Vår samfunnskritiske rolle krever høy grad av integritet og ansvarsfølelse. God informasjon og opplæring av våre ansatte er viktig, sammen med nok ressurser til å kjøpe inn og forvalte gode sikkerhetssystemer for å kunne ivareta sikkerheten og konfidensialiteten i kommunen. Dette skal vi jobbe for hver dag, sier kommunedirektør Nina Bordi Øvergaard.

Sør-Varanger kommune har anmeldt forholdet til politiet i dag.