Smitteutbruddet ved Bugøynes omsorgssenter er fortsatt pågående. Per i dag 9.november er 11 personer bekreftet smittet. De smittede er både ansatte og beboere.

1 av de smittede er innlagt på Finnmarkssykehuset avd. Kirkenes. Det er snakk om en beboer fra omsorgssenteret.

Symptomer på de smittede er gjennomgående symptomer på med luftveisinfeksjon.

De smittede er isolert og ivaretas.

 

Smittesporing pågår av kommunens smittesporingsteam og kartlegging av nærkontakter pågående. Testing av samtlige ansatte og beboere er gjennomført. Det er fremdeles sannsynlig at smitten har spredt seg utenfor institusjonen. Nærkontakter blir kontaktet og bedt om å teste seg. Positive hurtigtester skal følges opp med PCR-test.

Kommunen holder på med å opprette en midlertidig teststasjon på legekontoret på Bugøynes hvor alle som ønsker det skal kunne teste seg. Teststasjonen forventes å være klar i løpet av onsdag formiddag.

Administrasjonens fokus er fortsatt på smittesporing for å få oversikt og kontroll på utbruddet, ivaretakelse av smittede og pårørende samt ressurstilgang lokalt på Bugøynes. Det er fremdeles for tidlig å konkludere med hva eller hvor smittekilden er og hvor mye smitten har rukket å spre seg. Det kommer vi tilbake til når vi har bedre oversikt og testresultat å vise til.

Økt bemanning og økt tilgang på smittevernmateriell er iverksatt som et strakstiltak. Det handler nå om å få ressurser tilført til Bugøynes slik at man får kontroll på utbruddet og begrenset smitten og dermed hindre spredning i samfunnet forøvrig.

Administrasjonen vurderer situasjonen fortløpende før vi eventuelt iverksetter ytterligere smitteverntiltak i Bugøynes.

 

Kommunen har satt kriseledelse

 

Med bakgrunn i den pågående smittesituasjon på Bugøynes har kommunedirektøren i dag satt kriseledelse.

 

«Kommunen har så langt i pandemien vært skånet for større smitteutbrudd ved våre helse institusjoner. Utbruddet som vi nå opplever på Bugøynes omsorgssenter er bakgrunnen for at vi i dag velger å sette kriseledelse. Vi erfarer likevel at våre rutiner rundt TISK fungerer og situasjonen er per nå ivaretatt. Da flere ansatte ved omsorgssenteret er smittet, vil dette utfordre personellsituasjonen i omsorgstjenestene» sier kommunedirektør Nina B. Øvergaard   

 

Ordfører Lena N. Bergeng oppfordrer kommunens innbyggere til å fortsette med gode rutiner for smittevern, som god håndvask og holde seg hjemme ved luftveisymptomer.

 

«Utbruddet i Bugøynes viser hvor viktig det er at vi alle gjør de riktige tingene hver dag, hele tiden. Pandemien er ikke over, vi er bare over i en ny fase og vi må nok regne med å leve med dette viruset i lang tid, samtidig som vi må skjerme våre mest utsatte borgere.» sier ordføreren.  

 

For øvrig befolkning gjelder følgende fremdeles:

Oppretthold smitteverntiltak som god håndhygiene, holde avstand der man kan og holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon som hoste og feber.

Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon skal man til å teste seg og holde seg hjemme til negativ testsvar, man kan gå på jobb når det er negativ testsvar og man er i bedring, også med litt restsymptomer, men man må være feberfri 24 timer.

 

Henvendelser angående saken rettes til undertegnede.

per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no

Tlf 95 24 93 89

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen