I dag 8.november har det blitt bekreftet 7 positive coronatester hos beboere og ansatte ved en helseinstitusjon på Bugøynes. Antallet kan øke de neste dagene.

De smittede er isolert og ivaretas.

Smittesporing pågår av kommunens smittesporingsteam og kartlegging av nærkontakter er i gang. Testing av samtlige ansatte og beboere er iverksatt. Per nå er det sannsynlig at smitten har spredt seg utenfor institusjonen. Nærkontakter blir kontaktet og bedt om å teste seg. Positive hurtigtester skal følges opp med PCR-test.

Per nå er administrasjonens fokus på smittesporing for å få oversikt og kontroll på utbruddet. Det er for tidlig å si hva smittekilden er og hvor mye smitten har rukket å spre seg. Det kommer vi tilbake til når vi har bedre oversikt og testresultat å vise til. Samtidig som smittesporing pågår er det viktig å ivareta beboerne og de ansatte ved institusjonen på best mulig måte med nødvendige smitteverntiltak for å hindre ytterligere smitte internt på institusjonen.

Økt bemanning og økt tilgang på smittevernmateriell er iverksatt som et strakstiltak. Innledningsvis handler det om å få ressurser til Bugøynes slik at man får kontroll på utbruddet og begrenset smitten og dermed hindre spredning i samfunnet forøvrig.

For øvrig befolkning gjelder følgende fremdeles:

Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon skal man til å teste seg og holde seg hjemme til negativ testsvar, man kan gå på jobb når det er negativ testsvar og man er i bedring, også med litt restsymptomer, men man må være feberfri 24 timer.

 

Henvendelser angående saken rettes til undertegende.

per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen