I forbindelse med siste døgns hendelser i Russland, har ordføreren vært i kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre, UD og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Sør-Varanger kommune er i dialog med sentrale myndigheter, som overvåker situasjonen nøye. Vi vil ha løpende kontakt om situasjonen i Russland.

Per nå er det ingenting som tilsier at den vil berøre oss, da den er geografisk sentrert sør for Moskva, men alle relevante aktører er i beredskap.

 

Lena N. Bergeng
Ordfører