Orienteringssaken omhandlet kommunedirektørens beslutning om å anke dommen, og et enstemmig kommunestyre besluttet i dag å ta saken til orientering.

Dette betyr at Sør-Varanger kommune anker dommen. For spørsmål i forbindelse med saken, ta kontakt med kommunens prosessfullmektig Frode Lauareid i KS-advokatene.