Vi kan miste minst 300 arbeidsplasser i kommunen i løpet av kort tid på grunn av presiseringen av sanksjonsreglementet som kom fredag 12.05.23. Dette får fatale konsekvenser for samfunnet vårt.

Mange arbeidsplasser står i fare og ringvirkningene blir store for samfunnet. De ansatte og de berørte står i en svært vanskelig situasjon. Vi som ansvarlige politikere forlanger at regjeringen tar grep om situasjonen og kommer med umiddelbare og konkrete tiltak.

Det er tverrpolitisk enighet blant gruppeledere i Sør-Varanger kommune om å støtte hjørnesteinsbedriften KIMEK. En stor del av virksomheten til KIMEK baserer seg på reparasjoner av russiske fiskefartøy og de ber om tid til å omstille seg.