Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Pressemelding fra Sør-Varanger kommune

Sydvaranger gruve er konkurs

Publisert , Oppdatert 18. november 2015

Sør-Varanger kommune ser svært alvorlig på situasjonen som nå har oppstått. Konkursen ,som direkte berører ca 400 personer , vil også ha indirekte konsekvenser for hundrevis av andre ansatte hos underleverandører og innen servicenæringer i kommunen og i Øst Finnmark for øvrig. Mange familier vil bli berørt som følge av konkursen, og Sør-Varanger kommune vil i løpet av de neste dagene se på ulike akutte tiltak for å begrense de økonomiske ulempene dette kan medføre i en overgangsfase.

Situasjonen vi nå er i,  kommer i tillegg til en allerede kritisk situasjon som følge av asylsøkertilstrømmingen. Vi forventer at statlige myndigheter er sitt ansvar bevisst og bidrar maksimalt for å gjøre situasjonen mindre belastende for et allerede hardt prøvet lokalsamfunn. Sør-Varanger kommune er også opptatt av de samfunnsmessige konsekvensene denne konkursen medfører. Og vil, i samarbeid med andre relevante samarbeidspartnere, diskutere nødvendige omstillingstiltak.  Her må flere aktører bidra konstruktivt til at  ny og eksisterende virksomhet kan etableres og videreutvikles innenfor forutsigbare rammer. Dette innebærer også statlig satsing på nødvendig infrastruktur for nye næringsetableringer.

Ordfører vil i samarbeid med fylkesordfører og LO Finnmark vil følge dette arbeidet tett.