Av 190 undersøkte kommuner er Sør-Varanger kommune en av 32 vinnerkommuner i NHO Service og Handels Kvalitet19-undersøkelse innen helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med undersøkelsen var å måle kvalitet i forhold til medgått ressursbruk, og unikt for analysen er at det for første gang kobles kvalitet og ressursbruk i en slik analyse.

NHO Service og Handel har også satt fokus på samarbeidsarenaer mellom offentlige og private. Rapporten peker på mulige forbedringsområder, gjerne knyttet opp mot et styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor.  Mange av disse vinner-kommunene kjøper tjenester fra private, mens Sør-Varanger leverer god kvalitet hovedsakelig med egne ansatte.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, Kommune-Stat rapportering (KOSTRA) og Helsenorge.no. Til tross for at tallene baserer seg på regnskap fra 2017 og kan inneholde noen unøyaktigheter, viser undersøkelsen at kvaliteten på tjenestene som leveres i helse og omsorgstjenesten i Sør-Varanger er god.

Jeg er veldig fornøyd med disse resultatene, og bak tallene finner vi våre egne ansatte som virkelig gjør en god jobb, sier ordfører Rune Rafaelsen.

De kommende tiårene vil demografiske endringer øke etterspørselen etter velferdstjenester av høy kvalitet, og ordføreren peker i likhet med NHO Service og Handel på at man også fremover vil ha fokus på å skape tjenester av god kvalitet for innbyggere, arbeidsplasser som er trygge for ansatte og ordninger som er bærekraftig over tid.

 

Les hele rapporten her.