Bente Larssen leverte i dag sin oppsigelse av stilling som rådmann i Sør-Varanger kommune.

Ordfører Cecilie Hansen sier at det ikke ligger noen dramatikk i dette, da hun og rådmannen har hatt en nær og god dialog i forkant av Larssens beslutning.

- Larssen har takket ja til stilling hos fylkesmannen i Finnmark, hvor hun skal jobbe med kommunereformen. Dette tilsier at vi fortsatt vil ha god dialog og godt samarbeid, selv om det blir på en annen arena. Bente Larssen framstår som en lagspiller, hvor hun hele tiden har støttet meg i mitt verv som ordfører med sin tilstedeværelse, lojalitet og faglige dyktighet. Jeg ønsker henne lykke til i sitt nye virke.

- Nå starter jobben med å finne en ny rådmann. Det blir en spennende prosess, og jeg er sikker på at Sør-Varanger kommune både som samfunn og som arbeidsplass vil være attraktiv for en bred søkermasse.