Noen foresatte er litt usikre på hvor og når de yngste skolebarna i 1., 2. og 3. klasse skal vaksineres. Vaksinasjon tilbys disse barna på de steder og klokkeslett som er oppgitt  i annonsene (se egen artikkel) og ikke klassevis på skolen i skoletiden slik det tidligere er oppgitt i samtykkeskjema barna  fikk med seg hjem fra skolen. Barn t.o.m. fylte 8 år må følges av sine foresatte til vaksinasjon. Beklager at vi kan ha bidratt til forvirring, men håper at dette nå er ryddet opp i. Oppfordrer til at så mange som mulig benytter denne muligheten til å beskytte egne barn og personene i deres nære omgangskrets.