Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tjenesten

PP-tjenesten er en forkortelse for «pedagogisk-psykologisk tjeneste» og hjelper barnehager og skoler med å gi tilrettelagt opplæring til barn og elever.

Beskrivelse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig oppvekst- eller opplæringssituasjon. PPT er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6 og har et todelt mandat.

  1. PPT skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med å legge oppvekst og opplæring bedre til rette for barn og unge med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i forhold til Opplæringslovens § 5.1 og 5-7.
  2. PPT skal også ved behov bistå barnehager og skoler i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling på systemnivå i barnehager og skoler.

PPT vil også kunne gi veiledning og bistå med henvisning til andre hjelpeinstanser.

PPT har også sakkyndig mandat i forhold til voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå etter kapittel 4 A i Opplæringsloven.

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge henvisning. På bakgrunn av henvisning og pedagogisk rapport skal barnehagen og skolen, der det i tillegg søkes om spesialpedagogisk hjelp (§ 5-7) og spesialundervisning (§ 5-1) foreligge søknad og intern saksbehandling fra barnehagen og skolen. På bakgrunn av dette skal PPT foreta de nødvendige undersøkelser og foreta en sakkyndig vurdering av behovet for spesialpedagogiske tiltak.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering med hensyn til:

  • Fremskutt eller utsatt skolestart
  • Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • Behovet for tegnspråkopplæring
  • Behovet for punktskriftopplæring for blinde eller sterkt svaksynte elever

PPT har logopedtjeneste som i tillegg til utredning av språkvansker, taleflytvansker og lese- og skrivevansker hos barn og voksne, også kan tilby veiledning, opplæring og/eller behandling. 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
opplæringslova § 11-3 Pedagogisk-psykologisk teneste

Forskrift til opplæringslova
Barnehageloven
Opplæringslova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvordan henvise til PPT?

Det er foresatte som henviser til PPT, vanligvis i samarbeid med barnehage, helse-søster eller skolen. Ungdom over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv (uten sam-tykke fra foresatte), eventuelt i samarbeid med skolen eller andre instanser.

Før henvisning skal skolen ha satt i gang kartlegging og prøvd ut tiltak i forhold til Opplæringsloven § 5-4. Disse skal vises gjennom pedagogisk rapport, som vedlegges.

Ungdom over 15 kan reservere seg fra henvisning. 

Annen informasjon

Organisering

PPT er organisert i Barne- og familieenheten og holder til i Postgårdens 1. etasje.

Postadresse:          Postboks 406, 9915 Kirkenes

E-post:                      ppt@svk.no

Telefon:                    78977430

Besøksadresse:    Postgårdens 1 etasje, Rådhusplassen, 9900 Kirkenes

Åpningstider:          Mandag – fredag kl. 08:00 – 15:30

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:01