Av bedrifter som presenterte seg var blant annet Sydvaranger Gruve, NAVI, Kirkenes Sykehus og Ørjan Nilsen. Sistnevnte, som er en disc jockey av internasjonal format, mottok stor applaus for sitt foredrag om hvordan skape sin jobb i Sør-Varanger og samtidig ha hele verden som arbeidsplass. DNB hadde sponset pizza og brus. Det ble også trukket ut et årsabonnement på Sør-Varanger Avis og en gratisplass med reise og opphold til Kirkeneskonferansen. Det er Kirkenes Næringshage i samarbeid med Barentsintituttet og Sør-Varanger kommune som er arrangør av denne årlige tilstelningen.

.

.

.