I løpet av første halvdel av januar blir ulike alternativ vurdert som midlertidige lokaler til Pasvik barnehage. Inntil da blir barnehagen i lokalene til SFO ved Pasvik skole.

Onsdag kveld var barn, foreldre, ansatte i barnehagen, rektor ved Pasvik skole og brannsjefen tilstede på møte for å bearbeide hendelsen og svare på spørsmål fra barn og foreldre.

Barn og voksne ved SFO / Pasvik skole har tatt svært godt i mot alle fra Pasvik barnehage.