Mannen pendler til en bedrift i Sør-Varanger kommune. Han ble onsdag bekreftet som nærkontakt til en bekreftet smittet i en kommune i Sør-Norge, og har vært i karantene siden. Smittevernlegen har rutinemessig startet smittesporing gjennom kommunens smittesporingsteam. Det er foreløpig avdekket få nærkontakter til dette tilfellet.

  • Siden mannen er nærkontakt til en bekreftet smittet i en annen kommune så har han vært i karantene siden onsdag. De dagene han ikke var i karantene hadde han ikke stor kontakt med andre, vi har derfor avdekket få nærkontakter i Sør-Varanger kommune. De som er nærkontakter i dette tilfellet er blitt kontaktet av kommunens smittesporingsteam, sier smittevernlege Drude Bratlien.

Fungerende ordfører Pål Gabrielsen sier det er viktig at man følger de generelle smittevernreglene.

  • Korona-viruset har ikke forsvunnet, og vi har forventet at smitte vil komme tilbake til Sør-Varanger kommune. Jeg ber om at alle følger smittevernreglene. Hold avstand, vask hendene, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg, sier fungerende ordfører Pål Gabrielsen.

Har du generelle spørsmål om korona-viruset, se www.svk.no og www.fhi.no.