Fra og med 1. april er det båndtvang i Sør-Varanger  jf. hundeloven § 6. Båndtvang gjelder  f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

Kommunen vil oppfordre alle hundeiere om å holde hunder i bånd i denne perioden. Det er særlig viktig dersom det er rein og annet vilt nærheten som kan forstyrres eller at man ferdes i områder der man kan forvente å påtreffe rein.

Reinbeitedistriktene i kommunen har en beitekrise og dermed er simlene ekstra sårbare i kalvingsperioden som reindriften er inne i nå.