I sommer, som tidligere år, tilbyr Sør-Varanger kommune gratis sommerskole for barn i sommerferien. Tilbudet er myntet på de som er for store til å gå på SFO, men fortsatt ikke er begynt på ungdomsskolen, det vil si de som begynner i 5., 6., 7. eller 8. klasse fra høsten av. Sommerskolen arrangeres mandag til fredag i ukene 26 til og med 29. Det er begrensede plasser på 30 elever per uke. Påmeldingen er bindene. 

Vi håper på godværssommer og legger i hovedsak opp til utendørsaktiviteter i og rundt Kirkenes. Aktiviteter er per i dag ikke satt, men det vil bli grilling, bading og masse lek og moro gjennom hele uka på Basen 2.0 og i området rundt Sør-Varanger. Ukeplan sendes ut i uken før ditt barn skal på sommerskole.

Oppmøte hver dag er kl. 09.00 på Basen og vi er ferdig 15.00 hver dag. Tilbudet er et lavterskeltilbud som vil si at vi ikke vil sette krav til spesialutstyr. Vi vil derimot be om enkel matpakke, drikkeflaske og klær etter vær og aktiviteter.  

Lurer du på hvem som skal være på jobb sammen med barna dine?

Vi er ansatte på Allmenn Kultur som skal drifte sommerskolen sammen med studenter som er godt i gang med studieløpet sitt innenfor læreryrket. Vi på allmenn kultur har selv erfaring fra læreryrket, og skal sammen med våre nysgjerrige lærerstudenter gi barna deres en fantastisk sommeropplevelse.