Sør-Varanger kommune har derimot høy gjeld, og justert for økonomiske forutsetninger havner Sør-Varanger kommune på 309 plass, man har også på denne rangeringen gått frem med over 100 plasser.

Kommunebarometeret, foretatt av kommunal rapport, er en årlig rangering av alle kommuner basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det måles alt fra andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, plasser avsatt til rehabilitering i institusjon til fristbrudd på behandlingstid på byggesaker med 3 ukers frist.

rådmann+Nina.jpg
  • Jeg er godt fornøyd med fremgangen. Det jobbes veldig godt i kommunen, og alle de ansatte er med å drar lasset for å gi gode tjenestetilbud. Barometeret viser at vi på noen områder fortsatt må jobbe for å bli enda bedre, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

Rangeringen viser at Sør-Varanger kommune ligger på 309.plass i Norge, i fjor lå man på 416.plass.

 

Sør-Varanger kommune er blant de beste kommunene i landet innen kultur, saksbehandlingstid og sosiale tjenester. Det er gjort store fremskritt innen pleie og omsorg, hvor man har gått frem med 142 plasser, og er rangert som den 140 beste kommunen. Innenfor helse har man gått frem med over 150 plasser, her måles eksempelvis andel hjemmebesøk hos nyfødte innen to uker etter hjemkomst. Sør-Varanger kommune er den 66 beste kommunen i kinobesøk per innbygger, dette er kanskje ikke den viktigste faktoren for å måle en kommune, men vi er i det minste glad i kino.

 

Se hele dokumentet vedlagt.