Protokollen er faktisk en av de få, om ikke den eneste, originale protokoll fra Sør-Varanger kommune, som finnes fra tiden før 2. verdenskrig. Som kjent gikk det meste av kommunens arkivmateriale tapt under krigen.

Protokollen er en forhandlingsprotokoll for Langfjord skoletilsynsutvalg for perioden 24.01.1890 til 23.10.1948.

Det hadde vært interessant å vite hvordan dette arkivstykket overlevde krigen. Hvem oppbevarte det? Ta gjerne kontakt med servicekontoret , tlf. 78 97 76 00, dersom du har opplysninger om dette, eller har lyst å se protokollen.

Her ses "Sydvaranger formandskabs" originale segl, samt underskriften til ordfører Edvard Bakken, som finnes i protokollen: