For det er sånn, skal samfunnet gå rundt må noen jobbe. Helsepersonell, politi, brann, forsvarsansatte, ansatte i servicebransjen og transportsektoren og mange flere må jobbe slik at vi andre kan ta fri.

Siden forrige hjørne har jeg blant annet deltatt digitalt på KS sitt kommunalpolitiske toppmøte. Her var temaene blant annet 

- fremtidens energibehov og de grunnleggende dilemmaene i norsk energiproduksjon

- rekrutteringsmulighetene er mindre enn omstillingsutfordringene, og

- demokratiet under press

Det er helt tydelig at dette er tema som er aktuelle og viktige for flere enn Sør-Varanger kommune, da de går igjen på mange konferanser.

 

Hvert år reiser Statsforvalteren på besøk til alle kommunene i fylket, hvor vi snakker om kommunens drift og økonomi. Statsforvalteren lager et kommunebilde hvor de vekter våre enheter i rødt, oransje og grønt. De fleste av våre enheter lå på oransje, som er midt på treet, mens økonomi var rødt. Men en ting som var veldig gledelig var at barnevernstjenesten vår var på grønt nivå, sammen med landbruk og folkehelse.

 

Noen andre som også har vært på kommunebesøk, er Innovasjon Norge og Troms og Finnmark fylkeskommune. Formålet med deres besøk var å spre informasjon om tilskuddsordninger og utviklingstiltak, mobilisere gode prosjekter og styrke dialog, samarbeid og samhandling mellom virkemiddelaktører, fylkeskommunen, kommuner og næringsliv. 

 

I kommunestyret i mars hadde vi som vanlig et bredt spekter av saker å behandle. Alt fra to lovlighetsklager, bestandsplan for elg, sammenslåing av stemmekretser og innspill til nye landlovsbestemmelser i Sør-Varanger kommune.

 

I administrasjonsutvalget gikk vi igjennom forslag til etiske retningslinjer for folkevalgte og vi fikk en orientering om turnusarbeid i helse, omsorg og velferdsenheten. Her har vi vedtatt å sette av dedikerte ressurser til turnusplanlegging, noe som har blitt godt mottatt i enheten og som har frigjort ressurser for avdelingslederne.

 

Forrige uke tok jeg med meg varaordfører til Kirkenes Taekwon-Do klubb. Her ga vi et lite økonomisk bidrag til tre utøvere som er tatt ut til EM i Romania i slutten av april. Vi ønsker Håvar, Evelina og Eirik masse lykke til!

 

Jeg fikk også lov på vegne av kultur- og likestillingsministeren være med å dele ut 1 million kroner til Kirkenes Motorklubb, som skal arrangere VM i snøscootercross i slutten av april.

Varaordfører Elin og jeg besøkte også Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet i forrige uke. Her fikk vi snakke med flyktninger fra Ukraina, Afghanistan og Sudan. De hadde selv valgt tema for møte som var; «Hvordan kan jeg som innbygger i lokalsamfunnet  påvirke eller medvirke?» Det ble en spennende time med gode samtaler.

Forrige uke var jeg også og tok imot en delegasjon fra Slovakia og Ukraina som jobber med grensekontroll på overordna nivå på grensa mellom Slovakia og Ukraina. Jeg ønsket dem velkommen til Sør-Varanger kommune og sa litt om vår status som grensekommune.

Selv om det er utfordrende tider i Sør-Varanger med befolkningsnedgang, så er det politisk enighet om å satse på barn og unge i kommunen. Derfor var det veldig spennende å få en titt inn i den nye barnehagen her i Kirkenes. Dette blir en flott barnehage med seks avdelinger med fantastiske uteområder til ungene «midt» i Kirkenes sentrum.

Og nær sagt som vanlig har jeg hatt et par vielser. Størst av alt er kjærligheten!

God påske – ta vare på hverandre!