7. Desember: På Kontoret

 8. Desember Planlegging av Barentsdagene 
 
9. Desember: Kommunestyremøte
 
10. Desember Ferie 
 
11. Desember Ferie 
 
ANNEN POLITISK VIRKSOMHET
 
Varaordfører:
 
8. Desember: Evaluering av årets TV-Aksjon.