Mandag 13.12. Møte vedr. Kirkeneskonferansen og interne møter.
Tirsdag 14.12. På kontoret.
Onsdag 15.12.

Møte i formannskapet.
Møte med FAU Bjørnevatn skole

Torsdag 16.12. Møte med fylkesordfører vedr. E105 og Russlandssamarbeid.
Fredag 17.12. Deltar på Kirkenes næringshages julebordsseminar og 10-årsjubileum
Lørdag 18.12 Åpning av ridehall